วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

จังหวัดนครราชสีมา


จังหวัดนครราชสีมา
สัญลักษณ์ประจําจังหวัดรูปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ประดิษฐานหน้าประตูชุมพล

คําขวัญประจําจังหวัดเมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช
ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน

ความหมายของตราประจำจังหวัด มีคำกล่าวถึง ชื่อเมืองโคราช กันมาแต่ก่อนอ้าง
เรื่องพงศาวดารว่าเหนือขุนสิงสาครซึ่ง พระเจ้าโคตมะ
กรุงอินทปัฐ แต่งให้ไปค้าขาย เรือสินค้า เกิดแตกอับปาง
ขุนสิงสาคร ขึ้นฝั่งรอดชีวิต แล้วพบ ราชสีห์ยืนตายอยู่
ใต้ต้นไม้ ก็ถลกหนังหาบใส่บ่า รอนแรมมาถึงเมืองนี้
ชาวเมืองร้องบอกกันว่า คอนราชสีห์ มาจึงเลยกลาย
เป็นชื่อเมืองอย่างหนึ่ง

แผนที่จ.นครราชสีมา